Bursa Yöresi
top
logo


Anasayfa Bursa
Bursa Yöresi PDF Yazdır E-posta

 

 

 

 

Bursa Yöresi

Yöre geleneksel oyunlar yönünden canlı ve ritmik bir karakteri bünyesinde taşır. Oyunlar genellikle ekipler halinde icra edilir. Ancak Osmanlı savaş oyunlarından kaldığı bilinen Kılıç Kalkan oyunu tamamen Bursa ile özdeşleşmiştir. Bunun yanı sıra Uludağ yöresi Türkmen oyunları olan Güvende...

Yöre geleneksel oyunlar yönünden canlı ve ritmik bir karakteri bünyesinde taşır. Oyunlar genellikle ekipler halinde icra edilir. Ancak Osmanlı savaş oyunlarından kaldığı bilinen Kılıç Kalkan oyunu tamamen Bursa ile özdeşleşmiştir. Bunun yanı sıra Uludağ yöresi Türkmen oyunları olan Güvende...

Güvende, Sekme, Çiftetelli, Köroğlu, Artvin Horonları, Rumeli Horaları. Güvende ile Sekme,Bursa için pek eski görünüyorlar. Orada doğup görenek kaldıkları düşünülebilir. Köroğlu, Orta Anadolu'dan gelmiş görünüyor. Batum ve Artvin'den göçerek Bursa'nın üç dört köyünde yerleştirilmiş bulunan bir kısım Batumlu ve Artvinli eski yurttaşlar buralarda da hâlâ Artvin Horonları oynuyorlar.

Güvende ve Sekme oyunları bağlama, cura, saz, kemane (köylünün yaptığı bir nevi keman), yahut da davul zurna ile yürütülürler. Türküleri de vardır. İki kişi tarafından oynanırlar.
Sekme'nin tartımı 9/8'lik aksaktır. Kendine mahsustur. Muhtelif havaları vardır.
Güvende oyununda "Oğlan adın İsmail" sözleriyle başlayan 4/4'lük ölçülü havadan başkasının kullanıldığına on beş yıl öncelerine kadar şahit olunmamıştı.

Güvende oyun havasına Bursa'da aranağmeyle başlanırken iki oyuncu vakur bir tavırla meydana çıkarlar. Bir iki dolaştıktan sonra türkünün ilk mısralarında kolları yukarı kaldırıp oyuna koyulurlar. Kendine has tavır ve figürleriyle oyun, türkünün şen musikisine uyarak çevik hareketlerle devam eder. Coşkunluk arttıkça seyircilerin taktir ve teşvik nidaları bir kat daha yükselip onları maharet göstermekte şevke getirir.

 

 

 

bottom

Copyright 2oo8 Sisli Kultur Dernegi